آسان کپی رایت: ثبت کپی رایت وب سایت

با ثبت مالکیت معنوی وب سایت خود می توانید حقوق خود را در زمینه محتوا، کارهای هنری، موسیقی و دیگر محتواهای سمعی بصری آن به طور رسمی ثبت نموده از ضررهای مالی ناشی از کپی کاری و استفاده های نامجاز از مطالب و رسانه های موجود در وب سایت تان به بهترین نحو جلوگیری نمایید.

در صورتی که گروهی از افراد در ساخت و توسعه وب سایت سهیم بوده اند می توانید مالکیت آن را به شکل گروهی ثبت نمایید. همین طور اگر کسی را برای ساخت یا طراحی بخشی از سایت یا محتوای آن استخدام کرده اید نیز می توانید در صورت تمایل به مالکیت از عنوان (work for hire) برای ثبت مالکیت معنوی آن استفاده نمایید. البته لازم نیست برای هر کدام از اعضا چنین حقی قائل شوید و این بسته به نوع تصمیم خود شما دارد.

همچنین شما می توانید علاوه بر محتوا در مورد دیگر بخش هایی که خود آن را خلق کرده اید شامل دیزاین و طراحی گرافیکی و برنامه نویسی وب سایت خود نیز تقاضای ثبت مالکیت معنوی نمایید. در هر صورت در حال حاضر امکان ثبت توامان کپی رایت برای این عناوین نبوده و شما می بایست به طور جداگانه برای محتوا، طراحی و برنامه نویسی (به عنوان Software) آن اقدام به ثبت و دریافت کپی رایت نمایید.

لازم به ذکر است که کپی رایت وب سایت به نوع کسب و کار شما حق مالکیت معنوی نمی دهد. به این عنوان که افراد دیگر نیز می توانند در آن حیطه خدماتی فعالیت نمایند.

همچنین اگر در سایت تان اقدام به فروش کتاب یا موسیقی های تولید شده خود را نموده اید، برای مالکیت معنوی آنها نیز می باید به طور جداگانه اقدام نمایید.