آسان کپی رایت: ثبت کپی رایت کتاب و نوشته

با کمک تسهیلات آسان کپی رایت به سادگی می توانید مالکیت معنوی انواع نوشته و مکتوبات خود اعم از داستان یا رمان، کتاب شعر، نمایشنامه، زندگینامه یا هر نوع دیگری را به طور رسمی ثبت نمایید و مالکیت معنوی آن را برای حتی 70 سال پس از مرگ خود نیز تضمین نمایید.

تنها با ثبت رسمی کپی رایت اثر خود در اداره کپی رایت آمریکا می توان به واقع از حق مالکیت خود به طور کامل در مقابل انواع دزدی های ادبی (plagiarism) به شکل واقعی و مالی دفاع نمود. چراکه می توانید از فرد یا افرادی که به این حق رسمی شما تجاور نمایند به دادگاه فدرالی آمریکا (Federal court) شکایت نموده و در مقابل خسارات مالی رخ داده ادعای غرامت نمایید.

برای مثال در مورد کپی رایت نمایشنامه طرح، شخصیت ها و دیالوگ های داستان شما به نام شما ثبت خواهند شد. بدین ترتیب با توجه به آنکه حتی ثبت نمایشنامه در انجمن صنفی نویسندگان آمریکا نیز بدون ثبت رسمی کپی رایت آن نوشته قابلیت استفاده چندانی نخواهد داشت، از این رو پیشنهاد می شود با وجود آنکه ممکن است طرح ها، شخصیت ها و یا دیالوگ نمایش در حین کار تغییر یابند، اما بهتر است پیش از ارسال نوشته خود به شرکت تولیدی و یا کارگردان نیز اقدام به ثبت رسمی کپی رایت نمایید.

جهت سفارش کپی رایت نوشته های خود می بایست 2 نسخه چاپ شده آن ها را به آدرس دفتر ما در آمریکا ارسال نمایید. همچنین در صورتی که کتاب شما توسط ناشران مختلفی منتشر شده اند و یا ویرایش های متفاوتی از آن اثر در بازار موجود است، شما می بایست 2 نسخه از هر کدام آنها را نیز برای ما ارسال نمایید.

در صورتی که مطالب و نوشته های شما هنوز چاپ نشده اند شما می توانید آنها را به شکل تایپ شده و در یکی از فرمت های زیر به همراه مشخصات و رسید پرداخت هزینه آن به آدرس پست الکترونیکی ما ارسال نمایید.

Text Types: .doc, .docx, .htm, .html, .pdf, .rtf, .txt, .wps