آسان کپی رایت: ثبت کپی رایت موسیقی و آهنگ

با کمک خدمات آسان کپی رایت، ترانه سرایان، گروه های موسیقی و خوانندگان عزیز می توانند اقدام به ثبت مالکیت معنوی موسیقی (music)، نت موسیقی (sheet music)، آهنگ و ترانه (song)، شعر (lyric) و یا کل آلبوم (full album) نمایند.

شما می توانید برای هر کدام از موارد فوق به صورت سفارش های جداگانه و یا توامان در یک سفارش اقدام به اخذ کپی رایت نمایید. در هر صورت با ثبت مالکیت معنوی یک موسیقی نواخته شده، ترکیب بندی زیرین (underlying composition) آن نیز محافظت خواهد و یا بالعکس. بدین ترتیب تا زمانی که مالک معنوی اثر یک نفر یا یک گروه باشد، برای ثبت یک یا گروهی از آثار هم جنس (مانند اجزای یک آهنگ اجرا شده به شرطی که در یک زمان اقدام نمایید) شما تنها موظف به پرداخت یک هزینه ثبت خواهید بود.

همچنین ثبت کپی رایت قطعات و ترانه های مختلف یک آلبوم موسیقی نیز می تواند جداگانه یا توامان (و با یک هزینه) اتفاق بیافتد. در هر صورت پیشنهاد می شود بجای منتظر بودن برای تکمیل شدن همه قطعات یک آلبوم، با ثبت رسمی مالکیت معنوی قطعات آماده شده، با  اطمینان اقدام به اجرا و انتشار آن در فضای مجازی (internet) نمایید.

مالکیت معنوی هر جزء یا هر اثر می تواند در اختیار تنها یک نفر و یا گروه تولید کنندگان (band) باشد.

لطفا جهت سفارش کپی رایت موسیقی، آهنگ و دیگر اجزای آن، آن ها را به شکل فایل صوتی، ویدیویی و همچنین قایل تایپ شده در یکی از فرمت های زیر به همراه مشخصات و رسید پرداخت هزینه آن به آدرس پست الکترونیکی ما ارسال نمایید.

Audio Types: .aif, .aiff, .au, .mid, .midi, .rmi, .mp3, .ra, .ram, .rmi, .wav, .wma

Video Types: .avi, .mov, .mpg, .mpeg, .rm, .rv, .swf, .wmv

Text Types: .doc, .docx, .htm, .html, .pdf, .rtf, .txt, .wps